Έχετε κάποια απορία; Καλέστε μας στο 2741304001!|info@e-kyklos.gr
GDPR 2018-06-06T16:44:05+00:00
gdprbanner_1360004

Τι είναι ο GDPR;

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του.

Ο GDPR καθιερώνει μια νέα αρχή λογοδοσίας, καθιστώντας τα άτομα μέσα στην εταιρεία που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ως υπεύθυνους για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις αρχές. Επίσης, ο GDPR προσθέτει νέες πτυχές στις υφιστάμενες αρχές προστασίας των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον GDPR, θα πρέπει να εφαρμόσετε ένα ευρύ φάσμα μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα μειωθεί ο κίνδυνος υπέρβασης του Κανονισμού και να σας επιτρέψει να αποδείξετε ότι λαμβάνετε τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολύ σοβαρά.

Μεταξύ των αναγκαίων μέτρων λογοδοσίας είναι: αξιολόγηση των επιπτώσεων προσωπικών δεδομένων, έλεγχος, αξιολόγηση της πολιτικής, διατήρηση αρχείων δραστηριότητα και (ενδεχομένως) διορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO).

Τι σας προσφέρουμε:

Έλεγχος Συμμόρφωσης με τον κανονισμό του GDPR

  • Έλεγχος υποδομών και οργανωτικής δομής

  • Καταγραφή όλων των πράξεων και διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σχεδιασμός Διαδικασιών

  • Διαμόρφωση διαδικασιών προκειμένου η επιχείρηση να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του GDPR

  • Υπόδειξη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων σε συμμόρφωση με τον GDPR

Εκπαίδευση Προσωπικού για συμμόρφωση στις διαδικασίες του GDPR

Έλεγχος και προσαρμογή της υπάρχουσας Ιστοσελίδας στους κανονισμούς του GDPR

Πόσο έτοιμοι είστε για τον GDPR;